Urológia, Gasztroenterológia, Ultrahang, Neurológia,

Sebészet, Fül-orr-gégészet, Gyermek gasztroenterológia,

Gyermek neurológia, Foglalkozás egészségügy, Pszichológia

Magánrendelés

Laktációs tanácsadás, Dietetika, Logopédia, Magán vérvételi hely

Urológia, Gasztroenterológia, Gyermek gasztroenterológia, Gyermek neurológia, Ultrahang, Neurológia, Sebészet, Fül-orr-gégészet, Foglalkozás egészségügy, Pszichológia Magánrendelés

Laktációs tanácsadás, Dietetika, Magán vérvételi hely

tel:+36707750857

labor tel:+36707757058

maganrendeles.silvicola@gmail.com

Foglalási_naptár

Foglalkozás orvostan (üzemorvoslás)

rendel:

dr. Erős Anikó - foglalkozás-orvostan (üzemorvoslás) szakorvosa -

helyszín: BajaBúzavirág u. 29.

Időpontot foglalok

Miért jó a munkáltatónak, ha munkavállalóit foglalkozás-egészségügyi orvosi felügyelet alatt tudhatja?

 • eleget tesz a törvényi kötelezettségének
 • egészséges, munkára kepés munkavállalókkal hatékonyabb és eredményesebb munkát tud végezni
 • csökkenhet a táppénzes napok száma
 • növekszik a munkavállalók elégedettsége munkáltatója felé, érezve a munkáltatói törődést, odafigyelést
 • munkavállalóit az egészségi állapotuknak megfelelő terheléssel tudja foglalkoztatni egészségük megőrzése érdekében
 • A foglalkozás- egészségügyi szerződés hiánya és a bejelentés elmulasztása esetén kiszabható bírság 50.000-500.000 ft-ig terjed.

Miért jó a munkavállalónak, ha van foglalkozás-egészségügyi orvosa?

 • munkájával kapcsolatos egészségügyi problémáira szakszerű tanácsot, ellátást kaphat;
 • évente teljeskörű általános orvosi szűrővizsgálaton vehetnek részt, ahol képet kaphatnak egészségügyi állapotukról

Mi is tartozik a foglalkozás- orvostan témakörébe…..

Egyik fő alapelvként itt is kiemelendő a prevenció, a megelőzés elsődlegessége, a munkahelyi veszélyforrások által elszenvedhető egészségkárosodások és betegségek megelőzése, illetve a másodlagosan a foglalkozással összefüggésbe hozható betegségek korai felismerése. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében,

- A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.

- A törvény előírásai az állam, a munkáltatók és a munkavállalók a feladatait, jogait és kötelességeit foglalja magába, mellyel előírja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

- A munkáltatóknak valamennyi munkavállalójukra kiterjedően foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást (azaz üzemorvost) kell biztosítaniuk.

- A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás feladata a munkavédelemmel szorosan együttműködve a munkavállalók munkahelyi egészségügyi állapotának megőrzése és javítása a munkahigiénére vonatkozó előírások betartása mellett.

Mi történik a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során?

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk során a jogszabályban rögzítettnek megfelelően ellátjuk a munkáltatókra háruló foglalkozás-egészségügyi feladatokat.

Tevékenységeink:

- Munkaköri alkalmassági vizsgálatok (munkába lépés előtti, időszakos, soron kívüli, munkakör változás előtti, záró), a szükséges szakorvosi vizsgálatok javaslattétele

- Vizsgálatunk során megállapítjuk illetve beszámolunk a munkáltatónak a munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról, alkalmatlanságáról, vagy a korlátozott alkalmasság feltételeiről

- A jogszabályi előírások alapján jelentést készítünk a foglalkozási megbetegedésekről és hatósági felkérésre részt veszünk annak kivizsgálásában.

- Fokozott expozíciós eset(ek) észlelésekor értesítjük a munkáltatót (a fokozott expozíciós eset(ek) bejelentése a hatóság felé a munkáltató kötelessége), hatósági felkérésre a jogszabályban leírtak alapján részt veszünk a munkáltatóval együtt annak kivizsgálásában.

- Elvégezzük a munkahigiénés szemlét, mely során a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát követően azt írásban dokumentáljuk is a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően.

- Figyelünk, észrevételeinkkel segítjük a munkahelyek kémiai biztonságára kiterjedő feladatokat

- Felvilágosítást végzünk prevenciós céllal

- A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat ellátjuk.

- Az expozícióban dolgozók biológiai vizsgálatainak mintavételezését (vér, vizelet) elvégezzük

- a munkavédelmi szakember által elkészített munkahelyi kockázatértékelést véleményezzük, az egyéni védőeszköz juttatás rendjének és azok kiegészítéseinek munkaegészségügyi véleményezését segítjük.

- Közúti járművezetők (1. és 2. alkalmassági csoport) egészségi alkalmasságának megállapítását elvégezzük a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján.

- Alkalmi munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatát elvégezzük

- Egyszerűsített foglalkoztatottak vizsgálata a foglalkoztathatósági szakvélemény kiállításához (mezőgazdasági idénymunka; építőipari segédmunka; betanított munka; irodai munka, kivéve a 4 óránál hosszabb számítógépes munkavégzést) elvégezzük

- Gépkezelői jogosítvány meghosszabbításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatot elvégezzük, azon munkavállalók számára, akik a munkáltatónál betöltött munkakörükhöz kapcsolódóan gépkezelői (targonca, daru stb.) jogosítvánnyal rendelkeznek (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. számú melléklete alapján).

  Tanáccsal élünk, segítjük adott esetben közreműködünk a
 • munkahigiénés, munkaegészségügyi és foglalkozás egészségügyi feladatokkal kapcsolatosan
 • Egyéni védőeszközök helyes alkalmazásával kapcsolatosan
 • a munkaalkalmassági vizsgálatok megszervezésében
 • bejelentett hatósági ellenőrzések kapcsán
 • a munkahelyi elsősegélynyújtás felvilágosításában, oktatásában
 • a munkáltató által biztosított munkahely, eszközök biztonságos, előírásoknak megfelelő munkaegészségügyi üzembe helyezésének véleményezésében
 • a munkahelyi veszélyforrások - zaj,kémiai,fizikai,biológiai – feltárásban
 • munkabalesetek kivizsgálásában

Foglalkozás egészségügyi csomagajánlataink

Alap – fizikális vizsgálat, állapotfelmérés (vércukormérés, vérnyomásmérés), visus vizsgálat (munkakörtől függően), légzésfunctiós vizsgálat (munkakörtől függően), EKG (munkakörtől függően), szűrő audiométer (hallásvizsgálat, munkakörtől függően), laborvizsgálat (munkakörtől függően, májfunctiók (GGT,GOT, GPT,sebi, vesefunctiók( CN,Kreat), vérkép, vércukor)

Optimum- fizikális vizsgálat, állapotfelmérés (vércukormérés, vérnyomásmérés, BMI számítás), EKG, légzésfunctiós vizsgálat, visus vizsgálata, szűrő audiométer (hallásvizsgálat), laborvizsgálat (vércukor, májfunctiók -GOT,GGT,GPT,sebi.,vesefunctiók- Karbamid, kreatinin, vérkép, lipidek, húgysav), hasi UH

Prémium- fizikális vizsgálat, állapotfelmérés ( vércukormérés, vérnyomásmérés, BMI számítás), EKG, visus ellenőrzés, légzésfunctiós vizsgálat,szűrő audiométer( hallásvizsgálat), laborvizsgálat ( vércukor, májfunctiók -GOT,GGT,GPT,sebi., vesefunctiók- Karbamid, kreatinin, vérkép, lipidek, húgysav, székletvér, PSA/ Ca-125), hasi UH, nyaki erek UH vizsgálata

Az ALAP vizsgálaton túl kiegészítő vizsgálatként, a vizsgálattal egyidőben felár ellenében igényelhető szolgáltatások:

- légzésfunctiós vizsgálat

- szűrő audiométer (hallásvizsgálat)

- EKG

- visus vizsgálat

Az ALAP vizsgálaton túl kiegészítő vizsgálatként, a vizsgálaton túl, előre egyeztetett időpontban felár ellenében igényelhető szolgáltatások:

- kiterjesztett laborvizsgálat

- hasi UH, egyéb UH vizsgálatok

- nyaki erek UH vizsgálata

- fül-orr-gégészeti szakvizsgálat

- neurológiai szakvizsgálat

- urológiai szakvizsgálat

- gasztroenterológiai szakvizsgálat

- dietetikai tanácsadás

- pszichológiai vizsgálat

- sebészeti szakvizsgálat

- szűrőcsomagok

További szűrővizsgálatainkhoz kattintson ide